2021

Het netwerk event van de bodem en ondergrond

Een korte introductie

Symposium Bodem Breed

Vóór en dóór de bodem en ondergrond professionals

Symposium Bodem Breed

Helaas, met pijn in het hart, hebben we moeten besluiten het Symposium Bodem Breed, gepland voor woensdag 28 oktober 2020 wederom niet door de laten gaan. Ondanks de uiterst zorgvuldige voorbereidingen, is het gezien de recente toename van het aantal besmettingen, niet verstandig het symposium in deze vorm nu te organiseren.

De afgelopen weken bereikten ons berichten over terughoudendheid van bedrijven en overheden om deel te nemen. Maandagavond 28 september werden daar bovenop de Covid-maatregelen verder aangescherpt. In overleg met de gastheren en sponsoren, provincie Utrecht, de ODRU, de RUD Utrecht en Stantec, hebben we besloten het symposium naar 2021 te verplaatsen. Gezien de onzekerheid hoe in 2021 de situatie is met betrekking tot het virus, wachten we nog even met het vaststellen van een nieuwe datum.

Uw aanmelding voor dit jaar blijft gelden voor het symposium in 2021. Mocht u twijfels hebben over uw beschikbaarheid volgend jaar, dan horen we dat graag.

Blijf gezond en hopelijk tot volgend jaar!

Met vriendelijke groeten,
namens de sponsoren van Bodem Breed (provincie Utrecht, de ODRU, de RUD Utrecht en Stantec) en ENBO

Peter van Mullekom en Joke van Wensem


Tijdschrift Bodem in teken van Symposium Bodem Breed (pdf)

Ten tijde van het uitkomen van het blad Bodem was de datum voor het symposium nog 24 november. Dit is niet meer juist. 


Nieuwsbrief

Aanmelden digitale nieuwsbrief symposium Bodem Breed

Locatie & Route

Hotel Theater Figi

Hotel Theater Figi
Het Rond 2
3701 HS Zeist
https://www.figi.nl

Routebeschrijving

 

Bereken uw route met Google Maps

Gebruik Google Maps om uw route op maat te krijgen.

Ga naar Google Maps
Organisatie

Programmacommissie

Balk-Pijper, Ingrid/ ODRU
Cleen, Margot de/ RWS
Fokkens, Jan/ VNO-NCW
Groof, Arthur de/ SIKB
Hendriks, Willem/ NL Ingenieurs
Hulshof, Aaldrik/ RUD Utrecht
Keesstra, Saskia/ WUR
Keulen, Flip van/ Gemeente Rotterdam
Maring, Linda/ Deltares
Otte, Piet/ RIVM
Rijck, Arvid de/ Jong STRONG
Sant, Karin/ SIKB
Simhoffer, Marleen/ Provincie Utrecht
Slagmolen, Arie/ BodemBreed Forum
Slegers, Astrid/ IPO
Vergeer, Marco/ Initiatief Bewust Bodemgebruik
Wensem, Joke van/ Bodem Breed
Wesseling, Marike/ VNG
Wilde, Paul de/ RWS Bodem+
Wit, Han de/ Bodem Breed

Het adres dat u kunt noteren op een opdrachtbevestiging is:
SIKB, Symposium Bodem Breed
t.a.v. Ernst-Jan Luik
Postbus 420
2800 AK Gouda

Belangrijke gegevens:
BTW nummer: NL808899375B01
Banknummer IBAN: NL25ABNA0573546754