3 juni 2021

Het netwerk event van de bodem en ondergrond

Figi Zeist
Een korte introductie

Symposium Bodem Breed

Vóór en dóór de bodem en ondergrond professionals

Symposium Bodem Breed 3 juni 2021

De organisatie van Bodem Breed doet een hernieuwde poging een fysiek symposium te organiseren. Een deel van het programma van 2020 zal digitaal in het voorjaar van 2021 worden gegeven. Het gevolg hiervan is dat sessies in juni komen te vervallen en er dus ruimte ontstaat voor nieuwe ideeën. Om deze reden ontvangen we van jullie graag weer voorstellen om het oorspronkelijke programma aan te vullen. We vragen jullie voorstellen in te dienen die hierbij aansluiten en de maatschappelijke opgaven centraal stellen.

OPROEP VOOR BIJDRAGE 2021

Nieuwsbrief Oproep voor Bijdrage

We dagen je uit om te komen met een voorstel voor een presentatie of sessie. Indienen kan tot uiterlijk vrijdag 12 februari 2021 – 17.00 uur.

Format voor indienen


Nieuwsbrief

Aanmelden digitale nieuwsbrief symposium Bodem Breed

Locatie & Route

Hotel Theater Figi

Hotel Theater Figi
Het Rond 2
3701 HS Zeist
https://www.figi.nl

Routebeschrijving

 

Bereken uw route met Google Maps

Gebruik Google Maps om uw route op maat te krijgen.

Ga naar Google Maps
Organisatie

Programmacommissie

Balk-Pijper, Ingrid/ ODRU
Cleen, Margot de/ RWS
Fokkens, Jan/ VNO-NCW
Groof, Arthur de/ SIKB
Hendriks, Willem/ NL Ingenieurs
Hulshof, Aaldrik/ RUD Utrecht
Keesstra, Saskia/ WUR
Keulen, Flip van/ Gemeente Rotterdam
Maring, Linda/ Deltares
Otte, Piet/ RIVM
Rijck, Arvid de/ Jong STRONG
Sant, Karin/ SIKB
Simhoffer, Marleen/ Provincie Utrecht
Slagmolen, Arie/ BodemBreed Forum
Slegers, Astrid/ IPO
Vergeer, Marco/ Initiatief Bewust Bodemgebruik
Wensem, Joke van/ Bodem Breed
Wesseling, Marike/ VNG
Wilde, Paul de/ RWS Bodem+
Wit, Han de/ Bodem Breed

Het adres dat u kunt noteren op een opdrachtbevestiging is:
SIKB, Symposium Bodem Breed
t.a.v. Ernst-Jan Luik
Postbus 420
2800 AK Gouda

Belangrijke gegevens:
BTW nummer: NL808899375B01
Banknummer IBAN: NL25ABNA0573546754