Algemene voorwaarden symposium Bodem Breed 2024

Aanmelden
Iedereen die aan Symposium Bodem Breed 2024 deelneemt dient zich aan te melden, met uitzondering van degenen die als spreker gevraagd zijn door of namens de organisatie of sessieleider zijn. De door u ingevoerde velden worden zichtbaar op uw badge en de deelnemerslijst. Controleer uw gegevens daarom goed bij inschrijving om fouten te voorkomen. Na aanmelding ontvangt u de digitale factuur per e-mail die u binnen 14 dagen dient te voldoen. Bij uw factuur ontvangt u ook uw toegangspas. Dit is uw bewijs van deelname, neem dit bewijs mee naar het symposium.

Tweede persoon gratis
Symposium Bodem Breed wil u (als betalende deelnemer) graag de mogelijkheid bieden om een tweede persoon van uw eigen organisatie (mits jonger dan 35 jaar op de dag van het symposium) gratis mee te nemen. Kies voor de toegangspas ‘tweede persoon gratis’ en vul uw gegevens en die van de tweede persoon in om van deze korting gebruik te maken. Deze tweede persoon ontvangt ook een toegangspas. Het achteraf toevoegen van een ‘tweede persoon gratis’ aan uw reeds gedane aanmelding is niet mogelijk. Het aantal 2e gratis kaarten is beperkt, wees er snel bij!

Studenten en Zelfstandig Professional
Om in aanmerking te komen voor het studententarief, dient op het aanmeldingsformulier het studentennummer van een geldige collegekaart te worden ingevuld. Om in aanmerking te komen voor het tarief van Zelfstandig Professional dient op het aanmeldingsformulier uw KvK-nummer te worden ingevuld. Let op: het tarief geldt uitsluitend voor de Zelfstandig Professional (niet als u daarnaast nog bij een andere organisatie in loondienst bent).

Overige bepalingen
Op donderdag 18 april 2024 kunt u voor registratie en vragen de hele dag terecht bij de congresbalie (of bellen met 06 11 07 45 25). De congresbalie is in de foyer bij de buitensociëteit in Zwolle. Aan iedere deelnemer wordt bij aankomst een naambadge verstrekt. Uw speciale wensen ten aanzien van de lunch (bijv. glutenvrij) en eventueel verdere noodzakelijke informatie kunt u kenbaar maken bij uw aanmelding.

Annulering/ verhindering
Bij annulering van uw aanmelding vóór 4 april 2024 zal het betaalde bedrag worden gerestitueerd minus € 30,- administratiekosten (exclusief 21% BTW). Bij annulering op of na 4 april 2024 vindt er geen restitutie meer plaats. Wanneer u niet komt, maar u heeft zich wel aangemeld en nog niet betaald, dient u alsnog het verschuldigde bedrag te voldoen. Bij verhindering mag een collega als vervanger deelnemen, dit dient wel vooraf aan de organisatie te worden bericht per e-mail (mailto:symposium@bodembreed.nl).