Sessie 1 / Thema #01: Kennisagenda en netwerken van de toekomst

2015: Jaar van de Bodem

DOWNLOAD PRESENTATIES

Sessieleider: Marco Vergeer (Initiatief Bewust Bodemgebruik)

Sessie door: Initiatief Bewust Bodemgebruik met medewerking van Bas van de Griendt (BPD)

In 2015 (internationale jaar van de bodem) hebben lezingen, excursies, artikelen, grote en kleine evenementen en nieuwe initiatieven geleid tot veel aandacht voor de bodem. Verrassend waren de onverwachte invalshoeken & initiatiefnemers. Verrassend waren ook de onverwachte locaties & momenten. Het jaar wordt op
11 december 2015 afgesloten met het slotevent TerrAgenda. Op één dag wordt een jaaroverzicht van activiteiten geschetst en wordt in workshops gewerkt aan nieuwe allianties waarin de verbinding wordt gemaakt tussen maatschappelijke opgaven en de bodem.

De belangrijkste boodschap van 2015 is de introductie van een nieuw uitgangspunt. Jarenlang is gewerkt aan een evenwicht tussen benutting en bescherming. Daar voegen we vanaf dit Internationale Jaar van de Bodem een extra dimensie aan toe: een voortdurend streven naar verbetering van het functioneren van het natuurlijk bodem- en watersysteem.

Daar heb je als professional natuurlijk ideeën over. In de sessie op Bodem Breed is het zo’n beetje de laatste kans: welke verbinding, welke kans, welke opgave verdient meer aandacht? Welke partijen, welke mensen moeten hier meer van weten? Alle hele en halve ideeën zijn welkom. We bespreken ze met elkaar en we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn tijdens het slotevent van 11 december en daarna.

De rode draad van de drie sessies
Aan het einde van de derde sessie zal Marianne Heselmans van ImpactReporters reflecteren op wat ze heeft gehoord en gezien tijdens de drie sessies over ‘Kennisagenda en netwerken van de toekomst’.