Sessie 2 / Thema #02: Sturingsinstrumenten voor de ondergrondse ruimte

bijdrage van de ondergrond aan de energietransitie

Sessieleider: Jasper Lackin (Witteveen + Bos)

De discussie over de energietransitie gaat vaak over het opwekken van duurzame of hernieuwbare energie en energiebesparingen. Het realiseren van zonnepanelen, windmolens en isolerende maatregelen zijn dan logische gespreksonderwerpen. Toch liggen er ook de nodige uitdagingen op het gebied van duurzame warmtevoorziening en de (decentrale) opslag van energie. De ondergrond levert op deze thema’s een bijdrage.

Kijkend naar de huidige landelijke cijfers van het CBS is de bijdrage van de ondergrond aan de energietransitie betrekkelijk laag. Maar er zijn verschillende voorbeelden waarbij de inzet van geothermie, WKO of bodemwarmtewisselaars een ‘license to operate’ is voor bedrijven. Ook ontwikkelingen zoals de Energy Train en de opslag van hernieuwbare energiegassen in nieuwe zoutcavernes of lege gasvelden bieden nieuw perspectief om een bijzondere bijdrage te leveren aan de energietransitie. Om toekomstige ambities op het gebied van energie, warmte en opslag te behalen is het niet meer de vraag welke wijze van opwekking en opslag we gaan realiseren, maar in welk tempo en waar doen we wat. Kortom, genoeg stof om over na te denken en je kennis te verdiepen met nieuwe concepten en praktijkvoorbeelden.

  • The Energy Train in de ondergrond
    Wouter Engels (ECN)
  • De rol van energietransitie binnen STRONG
    Mark in ’t Veld (Tauw)
  • Zoektocht naar keuzevraagstukken en signaleren van barrières
    Jaya Sicco Smit (provincie Overijssel)