Sessie 5 / Thema #05: Toepassing van big-data, biogeotechnologie en saneringstechnieken

biogeotechnologie: inzetten voor een betere bovengrondse stedelijke kwaliteit

Sessieleider: Timo Heimovaara (TU Delft)

De ondergrond is de machinekamer van de stad. Het levert de vitale ‘ecosysteem’ diensten: ruimte voor kabels en leidingen (water, elektriciteit, gas, riolen), draagkracht voor de bebouwing, drainage capaciteit voor overtollig water, vruchtbaarheid en water voor plantengroei, afbraak capaciteit voor verontreinigingen en het vormt een bewaarplaats van cultureel erfgoed (archeologie). Steden in delta gebieden zoals West-Nederland staan voor grote uitdagingen, onder meer bevolkingsgroei, klimaat verandering, en bodemdaling. De ondergrond van de stad kan en zal een bijdrage gaan leveren aan de oplossingen voor deze uitdagingen.

De afgelopen paar jaar hebben wij een aantal onderzoeksprogramma’s uitgevoerd waarin de ontwikkeling van een BioGeoEngineering toolbox centraal staat. Doel van deze toolbox is om eigenschappen van de bodem actief te veranderen met op natuurlijke processen gebaseerde technieken. Deze technieken zijn een waardevolle uitbreiding van de civieltechnische mogelijkheden om actief de ondergrond aan te passen aan toekomstige eisen.

Tijdens de sessie worden de bereikte resultaten van een aantal van deze onderzoeksprojecten gepresenteerd. Op basis van deze presentaties willen we met de zaal een gestructureerde discussie voeren over wat er gedaan moet worden om deze resultaten door te ontwikkelen zodat er een praktisch hanteerbare toolbox komt die ingezet kan worden om de stedelijke kwaliteit te verbeteren.

  • De Machinekamer van de Stad: Relaties tussen ondergrond en bovengrond
    Fransje Hooimeijer (TU Delft)
  • Beïnvloeding van de mechanische eigenschappen: samenwerken met de natuur
    Leon van Paassen (TU Delft)
  • Emissie potentieel reductie bij stortplaatsen: technische tools voor IBC locaties in de stad?
    Timo Heimovaara (TU Delft)