Sessie 6.1 / Thema #06: Opleiding, kennis en informatie

Business in onderwijs en de toekomst van de ondergrond

Voorzitter: Linda Nol (CAH Vilentum)

De ondergrond wordt steeds drukker. Er moet plaats zijn voor parkeergarages, riolering en bekabeling, WKO’s, waterberging, bouw, etc. Het gaat helaas vaak mis. Een paar voorbeelden: er vinden verzakkingen plaats, WKO’s werken niet of afvalwater loopt de straat op. Er is te weinig kennis van de ondergrond in Nederland, en dat begint al bij het onderwijs. Er zijn te weinig studenten die kiezen voor bodem en ondergrond en de meeste Nederlandse opleidingen richten zich dan ook nog vooral op bodem en niet of nauwelijks op ondergrond. De studenten die zich specialiseren richting bodem en ondergrond komen makkelijk aan een baan, maar moeten wel bij het adviesbureau, ingenieursbureau of overheid nog flink bijleren. Wellicht is er wel voldoende expertise, maar circuleert het onvoldoende. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven optimaal worden aangesloten en de uitdagingen van de toekomst het hoofd bieden? Wat zijn de urgente thema’s van vandaag en van morgen? Hoe kunnen we zorgen dat er genoeg expertise op dit gebied is en blijft? Wat voor rol kunnen bedrijven en overheden hierbij spelen?

Tijdens deze sessie wordt een eerste stap gezet om praktijk en onderwijs dichter bij elkaar te brengen.