Sessie 7.2 / 2017, Thema #07: , Bodem en Circulaire Economie

Circulair Groen – Samen ketens bouwen

Lani Kok en Suzanne van der Velde (MWH Stantec

DOWNLOAD PRESENTATIES
Een land vol weilanden, stadsparken, wegbermen, dijken en oevers. Een groen land, waar veel biomassa in de vorm van bijvoorbeeld maaisel, takken en bladeren vrijkomt. Maar wat kunnen we met deze groenstromen? Waar komen deze stromen vrij, om hoeveel gaat het eigenlijk en wat voor producten kunnen we maken? En de belangrijkste vraag: hoe kunnen we deze groenstromen inzetten voor een duurzaam en toekomstbestendig Nederland? De gemeente Rotterdam wil antwoorden vinden op deze vragen en heeft als eerste stap een tool ontwikkeld om zo haar groenstromen in kaart te brengen. Een mogelijke toepassing van deze groenstromen is bijvoorbeeld de productie van duurzame teelaarde. Ook Self Supporting River Systems (SSRS) zet vol in op circulair terreinbeheer waar niet alleen aspecten als circulair groen- en bodembeheer, maar ook oplossingen voor bodemdegradatie en klimaatadaptatie samen komen. Maar deze twee spelers kunnen dit niet alleen; duurzame ketens bouw je samen, met partijen die elkaar durven te vertrouwen in een dynamisch speelveld. Waar sta jij in deze keten? En wil jij jouw bodemkennis, netwerk of bijvoorbeeld ervaring delen? Tijdens deze interactieve sessie bouwen we samen aan nieuwe circulaire ketens en brengen we vraag en aanbod samen.

  • In kaart brengen van gemeentelijke groenstromen
    Faysal el Massoudi en Manouk Los (gemeente Rotterdam)
  • Circulair terreinbeheer
    Joyce Zuijdam (RWS SSRS)