Sessie 7.1 / 2017, Thema #07: , Bodem en Circulaire Economie

Circulaire landbouw en klimaat

Wim Dijkman (CLM)

‘Boeren hebben de oplossing’. Met deze stelling positioneert de landbouw zich in de klimaat discussie. Zij worden daarin gesterkt door bedrijven die biomassa weten om te zetten in een bodem voedende compost. Samen dienden zij een manifest hierover in bij de Tweede Kamer. De bodem is een regulerend mechanisme voor de netto uitstoot van broeikasgassen. We beperken ons tot de dynamiek van koolstof en op welke wijze de bodem netto koolstof kan vastleggen. Dat vastleggen kan een voordeel hebben voor de landbouw en speciaal de akkerbouw op zandgronden. Toch zijn de ondernemers daarin belemmerd. Dat laten de trekkers van het programma Circulaire landbouw Sint Tunnis – Boxmeer deze middag zien. Zij zetten een beweging in gang binnen de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer waarin boeren gaan investeren in de koolstof in de bodem. De BVOR schiet hen te hulp. De Branchevereniging Organische Reststoffen beoogt een markt te ontwikkelen voor de netto opslag van koolstof in de bodem dankzij compost en laat zien wat er nodig is om die markt te ontwikkelen. De sprekers willen met het publiek in discussie over drie onderwerpen: (a) het bouwplan en koolstof in de bodem, (b) regionale biomassa stromen als voeding voor koolstof in de bodem en (c) de markt voor CO2 credits voor koolstof in de bod

  • Bouwplan en koolstof voorraad in de bodem
    Marcel Derks (melkveehouder en trekker Circulaire landbouw Sint Tunnis Boxmeer)
  • Regionale groenstromen en koolstofvoorraad van de bodem
    Jos Verstraten (melkveehouder en trekker Circulaire landbouw Sint Tunnis Boxmeer)
  • Hoe organiseren wij een markt voor koolstof in de bodem?
    Arjen Brinkmann (BVOR)


Sessie met medewerking van:
Gijs Kuneman en Ingrid Lubbers (CLM).