Sessie 3.3 / 2017, Thema #03: , Bodem, ondergrond en klimaat

Crosslinks tussen agrofood, vitale bodem en water

Peter Ramakers (provincie Noord-Brabant)

DOWNLOAD PRESENTATIES
Grote delen van Zuid en Oost Nederland bestaan uit droogtegevoelige zandgronden. Het vochtvasthoudend vermogen van deze gronden moet beter, niet alleen voor gewasproductie maar ook om neerslagpieken af te vlakken en zo wateroverlast en verlies van nutriënten te voorkomen.

De provincie werkt via verschillende programmalijnen aan klimaatrobuuste maatregelen,  waarbij ook verantwoordelijkheden van de gebruiker (waterbeschikbaarheid) en producent zelf (bedrijfsvoering) in beeld komen. Vanuit de praktijk van gebiedsontwikkeling en
monitoring worden daarbij ervaringen en succesfactoren aangedragen. Tijdens de workshop wordt u bijgepraat en uitgedaagd om met vervolgstappen aan de slag te gaan. Praat mee over kansrijke oplossingen die deze transitie mogelijk maken. De drie meest veelbelovende ideeën worden beloond met een traditioneel Bossche lekkernij!

  • Verbindingen tussen water, bodem en agrofood
    Peter Ramakers (provincie Noord-Brabant)
  • Succesfactoren in gebiedsontwikkeling
    Joost van Schijndel (Tauw)
  • Lessen uit 25 jaar trendmeetnet nutriënten
    Eke Buys (RIVM)