Sessie 3.3 / Thema #03: Ruimte voor drinkwater en bodemenergie

De aanpak van Spoedlocaties en de uitvoering van Gebiedsgericht Grondwaterbeheer kan effectiever

Voorzitter: Henk van Zoelen (RWS)

Sinds een aantal jaren hebben we de definitie van locaties die met spoed moeten worden aangepakt veranderd en hebben we nieuwe lijsten geproduceerd van de spoedlocaties. Met de introductie van gebiedsgericht grondwaterbeheer in wet- en regelgeving hebben we de basis gelegd voor een efficiënte en kosteneffectieve aanpak van grootschalige grondwaterverontreinigingen, bestaande uit meerdere bronlocaties, in vooral het stedelijk gebied. Vaak betreft dit ook de spoedlocaties. Maar de afkoop van de aansprakelijkheid voor bronnen stagneert en de uitvoering van gebiedsgericht grondwaterbeheer komt moeilijk van de grond en is ook niet altijd even effectief. De vraag is nu hoe je de uitvoering van de bodemsanering effectiever krijgt zodat er ook daadwerkelijk verontreinigingen worden verwijderd en de risico’s worden weggenomen zonder het kostbare drinkwater bijvoorbeeld te laten vergrijzen en de overige duurzame milieudoelstellingen uit het oog te verliezen. Sprekers uit het veld staan stil bij de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Een deskundig panel zal hierop ingaan, aangevuld met de inbreng vanuit de zaal, voldoende stof tot nadenken!

De pitches worden gegeven door:
• Willem Havermans (MWH)
• Rob Eijsink (VEWIN)
• Peter Ramakers (provincie Noord-Brabant)

Het panel wordt gevormd door:
• Jaap Tuinstra (TCB)
• Arne Alphenaar (TTE)
• Ron Nap (UP Bodemconvenant)