Sessie 3.1 / 2017, Thema #03: , Bodem, ondergrond en klimaat

De meervoudige economie en financiën van bodem en ondergrond

Hanneke Puts (TNO)

Essentieel voor duurzaam bodembeheer zijn meervoudige projecten waarin opgaven gecombineerd worden en integrale oplossingen ontstaan. Dergelijke projecten vragen om meervoudige business cases en innovatieve financiering. De afgelopen jaren zijn wij tot veel praktische inzichten gekomen rond ‘co-investering in bodem en ondergrond’. Het ontwikkelen en toepassen van nieuwe financieringsconcepten verbindt de programma’s van het huidige UP Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Beide programma’s erkennen dat de praktijk innovatieve financieringsconcepten nodig heeft om bodem/ondergrond/ klimaatadaptatie projecten überhaupt van de grond te krijgen. De tussenevaluatie van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie onder streept dat de regionale schaal van het bodem- en watersysteem een logisch schaalniveau is om bij aan te sluiten. En ook Voor de energie transitie biedt de regionale schaal kansen. In deze sessie wisselen we graag met deelnemers in gesprek hoe opgedane inzichten uit drie afzonderlijke trajecten een opmaat kunnen zijn naar toepassing op regionale schaal. De sessie biedt deelnemers handelingsperspectief voor waardecreatie en het vormgeven van meervoudige business cases.
  • Pitch 1: Sturen op waardevermeerdering van grond voor terreinbeheerders binnen de overheid
    Antoine Giezen (RWS)
  • Pitch 2: Hoe de Kapitalisatie van de waarden en verliezen voor verschillende stakeholders leidt tot duurzamer bodembeheer
    Rachelle Verburg (ARCADIS)
  • Pitch 3 Financieringsfonds
    Jurgen van der Heijden (AT Osborne