Sessie 1.2 / Thema #01: Landbouw, de rol van de bodem

De natuur als de ultieme bodembeheerder?

Ursula Kirchholtes (HAS)

Het bewustzijn over de rol van de bodem bij voedselproductie, waterhuishouding en klimaatregulatie en daarmee de behoefte aan een gezonde bodem neemt toe. Bodemherstel met moderne technologie is kostbaar. Het concept ‘natuur als bodembeheerder’ kan een goed alternatief zijn.

Voordelen zijn dat de natuur op grote schaal inzetbaar is, een eigen energievoorziening  heeft en gericht werkt. Denk aan specifieke boomsoorten, zoals Winterlindes, die de bodem en biodiversiteit van een arm droog bos  vergroten. En varkens die moeilijk bereikbare
schadelijke insecten en onkruidwortels in bossen en akkers opeten. Toch wordt het concept ‘natuur als bodembeheerder’ in de huidige tijd maar beperkt ingezet. Eén belangrijke reden is dat we zijn vergeten hoe het moet! Samen met de praktijk herontdekt de HAS dit concept met als doel: het inpassen bij hedendaagse bedrijfsmodellen. De HAS werkt hier aan in drie onderzoeksprogramma’s: Bosherstel, Bodempaspoort en Natuurlijk Boeren (nl-nl.facebook.com/NatuurlijkBoeren).

In de sessie gaan we in op de resultaten van de ‘natuur als bodembeheer’ experimenten. Wat zijn de effecten, de potentie en de toepasbaarheid in het bedrijfsmodel. En hoe kan een instrument als Bodempaspoort, met daarin de gezondheidsgeschiedenis en verbetermaatregelen, deze ontwikkeling versnellen. Wat is er nog meer nodig? Samen met u denken wij hierover na.

  • Bomen als vliegwiel voor een gezondere bosbodem
    Maaike de Graaf (HAS) en Leon van den Berg (Bosgroep)
  • Varkens hoeden akkers en bossen
    Joshua Wersch (De Varkenshoederij) en Ursula Kirchholtes (HAS)
  • Bodempaspoort laat de bodem spreken
    Marie-Jeanne Groffen (HAS) en Sjoerd Rombout (HAS