Sessie 4 / Thema #04: Beheren en saneren binnen het nieuwe bodembeleid

de nieuwe praktijk (deel 1: IBC-locaties)

Sessieleiders: Rob Dijcker (Witteveen+Bos) en Michiel Rutgers (RIVM)

We nemen onze erfenissen in de vorm van zogenoemde IBC- en nazorglocaties onder de loep. Heeft het arrangement van nazorgmaatregelen het juiste effect gesorteerd? Is de nazorg optimaal ingericht als we de maatlat van het bodembeleid van nu en het omgevingsbeleid van de toekomst hanteren? Is het mogelijk om met de kennis en (eigen)wijsheid van 20 jaar onderzoek en innovatie de nazorg eindig te maken? Draait het alleen om techniek, of hebben we ook andere instrumenten of werkwijzen nodig om doorbraken te forceren. Kijken we nog steeds naar dezelfde risico’s en gebruiksbeperkingen?

 

  • Hoofdlijnen van de bodemregelgeving in de Omgevingswet
    Martin van Gelderen (ministerie IenM)
  • Beeld van de Nieuwe afspraken en doorwerking
    Gerd de Kruif (UP Bodemconvenant)
  • Voorbeeld van (op weg) naar de nieuwe aanpak: Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond (MJBO) Gelderland als onderdeel van de Gelderse omgevingsvisie
    Marja Gijsen (provincie Gelderland)