Sessie 4 / Thema #04: Beheren en saneren binnen het nieuwe bodembeleid

de nieuwe praktijk (deel 2: Stortplaatsen)

Sessieleiders: Rob Dijcker (Witteveen+Bos) en Michiel Rutgers (RIVM)

Een groot deel van de IBC- en nazorglocaties zijn stortplaatsen, bestaande uit voormalige stortplaatsen (Wbb) en vergunde Wm stortplaatsen. Voor vergunde stortplaatsen wordt gewerkt aan duurzaam stortbeheer gericht op slim beheer van processen in de stort. Er is een green deal om in pilots duurzaam storten te verkennen. Hoe ver staat het onderzoek en wat kunnen we hiervan leren voor de aanpak van niet vergunde stortplaatsen? In Vlaanderen onderzoeken ze de mogelijkheid van het ontginnen van stortplaatsen (landfill-mining), geen sinecure maar wel een weg naar eindige nazorg.

  • Het programma Duurzaam Stortbeheer: wetenschap, beleid en uitvoering
    Timo Heimovaara (TU Delft), Geert-Jan ten Napel (Provincie Flevoland) en Heijo Scharff (Afvalzorg)
  • De visie van OVAM op de aanpak van stortplaatsen en de recente beleidsontwikkelingen rondom Enhanced Landfill Mining (ELFM)
    Eddy Wille en Tom Behets (beiden OVAM)