Sessie 6.1 / 2017, Thema #06: , Bodembeleid in de praktijk

De toekomst van humane risicobeoordeling van verontreinigingen in het bodem- en watersysteem

John van Tol (Tauw)

DOWNLOAD PRESENTATIES

Risico’s van contaminanten in onze leefomgeving zijn actueel en veelvuldig in het nieuws. Of het nu gaat om ons voedsel, drinkwater, omgevingslucht, zwemwater of de bodem van onze tuin, humane risico’s van bekende contaminanten en nieuwe opkomende stoffen houden ons dagelijks bezig. Met de berichtgeving rondom fipronil in eieren en perfluorverbindingen in water nog vers in ons geheugen staan we in deze sessie stil bij de laatste ontwikkelingen op het gebied van humane risicobeoordeling van bodem en water. Aan de orde komt de reeds opgebouwde kennis van risicobeoordeling van contaminanten in ons bodem- en watersysteem. We demonstreren ook dat er veel bruikbare kennis is ontwikkeld in andere werkvelden zoals de voedselveiligheid. Daarnaast vinden er in hoog tempo relevante technologische en wetenschappelijk ontwikkelingen plaats en staan we voor een grote transitie van sectoraal bodemkwaliteitsbeleid naar een integraal stelsel voor het bewaken van de kwaliteit van onze leefomgeving.

In deze sessie gaan we nadrukkelijk in op de humane risicobeoordeling van de toekomst. Het bodem- en watersysteem vormt immers een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving en is essentieel voor o.a. voedselvoorziening en drinkwater. We laten aan de hand van cases zien wat de mogelijkheden zijn van nieuwe technieken en beoordelingsconcepten. Daarnaast zijn we ook benieuwd naar de uitdagingen en opgaven die jullie voor de toekomst zien zodat deze geagendeerd kunnen worden.

  • Bodemkwaliteit en voedselveiligheid, raakvlakken en parallellen
    Ron Hoogenboom (RIKILT Wageningen UR)
  • Welke risicotools voor bodem- en waterkwaliteit zijn nodig in de Omgevingswet?
    Arjen Wintersen (RIVM)
  • Mogelijkheden van geavanceerde bioassay screeningstechnieken voor humane risicobeoordeling
    Harrie Besselink (BioDetection Systems)