Sessie 3 / Thema #03: De toekomstbestendige stad

de Vitale en Veerkrachtige Stad (de invulling, wanneer is het gelukt?)

Sessieleiders: Roelof Westerhof (ORG-ID), Flip van Keulen (gemeente Rotterdam)

Begonnen wordt met een ludieke terugkoppeling van sessie I (Het ideale plaatje als droom)

Vervolgens komen er 2 korte presentaties die zijn toegespitst op ‘De invulling, wanneer is het gelukt? Wanneer hebben we een Resilient City.’

  • Adaptieve strategie Gouda ‘Stevige stad op Slappe bodem’
    Tommy Bolleboom (RWS Bodem+)
  • Bodem en de GGD-praktijk: van bedreiging naar kans
    Josine van den Bogaard (GGD Rotterdam-Rijnmond)

 
Net zoals in sessie I is de zaal onderverdeeld in 4 vakken met de thema’s: Klimaat, Water, Gezondheid en Infrastructuur, waarin zich bezoekers die voor het betrokken thema hebben gekozen en specialisten bevinden (zie onder). Weer hebben de specialisten het plaatje met de invulling van een Resilient City in relatie tot het thema voorbereid en presenteren dit middels een flitspresentatie of quote. Het interactieve deel kan beginnen.

Met medewerking van:
• Fransje Hooimeijer (TU Delft)
• Joke van Wensem (TCB)
• Bert de Doelder (gemeente Rotterdam)
• Titus van Hille (gemeente Rotterdam)
• Kees de Vette (gemeente Rotterdam)
• Erna van Balen (GGD Rotterdam-Rijnmond)
• Arianne Fijan (gemeente Gouda)
• Jan Frank Mars (RWS Bodem+)
• Gemma van Eijsden (WVL)
• Elmert de Boer (WVL)

De beide sessies worden op een originele wijze afgesloten.