Sessie 3 / Thema #03: De toekomstbestendige stad

de Vitale en Veerkrachtige Stad (het ideale plaatje als droom)

Sessieleiders: Roelof Westerhof (ORG-ID), Flip van Keulen (gemeente Rotterdam)

Steden zoals Rotterdam zijn genoodzaakt bijvoorbeeld met het oog op de ophanden zijnde klimaatverandering een strategie te ontwikkelen om hun stad meer weerbaar en veerkrachtig (‘resilient’) te maken’.

‘Resilience is een term die afkomstig is uit de ecologie en geeft de capaciteit van een (eco)systeem weer om verstoringen te weerstaan, te reageren op verstoringen en om snel aan te passen aan een verstoring’

Een belangrijke vraag die bij het ontwikkelen van de strategie wordt gesteld is: op welke manieren kan de (nieuwe)bodem en ondergrond een bijdrage leveren aan een weerbare en veerkrachtige stad? Hoe kan je de ondergrond optimaal benutten, hoe creëer je zoveel mogelijk open en gezonde bodem? En wat houdt een weerbare en veerkrachtige stad in op het gebied van: inrichting leefomgeving (blauwe en groene zones, begroeide dakbodems), klimaat (hittestress), water (overlast hemelwater, waterberging) en gezondheid (stadslandbouw, TEEB)?
 
Hier gaan deze 2 sessies over!
 
Er wordt begonnen met 4 korte presentaties die zijn toegespitst op ‘Het ideale plaatje van een Resilient City als droom’.

 • Resilience, werken aan de veerkracht van de vitale stad
  Desiree Gotink-Barten (gemeente Rotterdam)
 • Slimme stad hoe doe je dat? Utrechtse onder- en bovengrond klaar voor de toekomst!
  Albert de Vries (gemeente Utrecht)
 • Berging van hemelwater; waar moet je aan denken en wat kun je met dat water
  Loes van der Linden (gemeente Rotterdam)
 • De Rotterdamse Groene en Blauwe zones
  Maarten de Boer (gemeente Rotterdam)

 
De zaal is onderverdeeld in 4 vakken met de thema’s: Klimaat, Water, Gezondheid en Infrastructuur.