Sessie 4.4 / Thema #04: Bodemkwaliteitszorg

Financiering voor een duurzame toekomst

Voorzitter: Bram Vermaat (Royal HaskoningDHV)

Er wordt gewerkt aan een vervolg op het huidige convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties. Het huidige convenant heeft veel betekend voor het bodembeleidsveld en de nieuwe afspraken over bodem- en ondergrondbeleid zullen bepalend zijn voor de werkzaamheden in de komende jaren. Tijdens de sessie schetsen we een beeld over wat we kunnen verwachten van de nieuwe afspraken. Twee belangrijke onderwerpen binnen het huidige UP zijn Gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB) en Ondergrond. De afgelopen jaren hebben een aantal gemeenten en provincies het GGB in de praktijk vormgegeven. Het blijkt niet gemakkelijk om een duurzame financiering rond te krijgen. Er wordt ingegaan op de ervaringen met zowel verdienmodellen als financieringsmogelijkheden en er worden aanbevelingen gedaan voor de praktijk. Vervolgens wordt in het laatste en meer interactieve deel van de sessie gezamenlijk gekeken hoe we de lessen kunnen toepassen in de uitvoeringspraktijk van ondergrondprojecten. Centraal staat de vraag: “Onder welke condities wilt u investeren in ondergrondprojecten?” Duidelijk zal worden dat er vanuit het financieringsoogpunt heel verschillende typen ondergrondprojecten bestaan. Hoe krijg je dan de financiering van deze vaak duurzame ondergrondprojecten rond en welke rol zouden de overheden hierin kunnen spelen?