Sessie 4.1 / Thema #04: Bodemkwaliteitszorg

Gebiedsgericht grondwaterbeheer: niet voor bange mensen

Voorzitter: Sonja Kooiman (SKB/ Ambient)

Peter Rood- Voorzitter
Gebiedsgericht grondwaterbeheer kent verschillende aanvliegroutes. Bodemverontreiniging is er daar één van. Ruimtelijke ontwikkeling ook, net als het starten of juist het stoppen van een grondwateronttrekking en de relatie met waterkwantiteitsbeheer. Wij spreken, gezien de breedte van het thema, liever over integraal bodem- en waterbeheer en zien grondwater als de verbindende schakel. ‘Grondwater is van niemand’, is een vaak gehoord argument, met name om vervolgens achterover te leunen en te wachten. Maar niet u, want u kijkt over de sectorale grenzen, hebt de handschoen opgepakt en bent aan de slag gegaan met gebiedsgericht grondwaterbeheer. Maar het ‘vergroten van de taart’, het zoeken en behouden van partners, het vinden van de juridische ruimte en het sluiten van de business case blijkt in de praktijk weerbarstig en makkelijker gezegd dan gedaan. Gebiedsgericht grondwaterbeheer is immers samenwerken van belanghebbende organisaties met elk hun eigen regels, processen en procedures. Herkenbaar? In deze sessie delen wij met u succesfactoren van gebiedsgericht grondwaterbeheer én leerervaringen van toen het mis ging. Want van fouten leren we het meest. Dit doen we op interactieve wijze: geen uitgebreide presentaties, maar vooral het gesprek met u als ervaringsdeskundigen. Tijdens het gesprek beantwoorden we Frequently Asked Questions over hoe gebiedsgericht grondwaterbeheer te organiseren. Dit illustreren we aan de hand van een aantal praktijkcasus uit de Gemeente Rotterdam, waarin alle facetten van grondwater terugkomen. Van het aanleggen en beheren van 28 grondwaterputten ten behoeve van blusvoorzieningen langs de A15 tot het ondertekenen van een intentieverklaring voor gebiedsgericht grondwaterbeheer in het stedelijk gebied door gemeente, provincie en waterschappen.

  • Casus Rotterdam: breder gebiedsgericht grondwaterbeheer, kwantiteitsvraagstukken
    Bert de Doelder (gemeente Rotterdam
  • Netwerken om nieuwe vragen te beantwoorden
    Martijn van Houten (Witteveen+Bos)