Sessie 2.1 / Thema #02: De gezonde bodem

Het koolstoffendilemma: een biobased economy is nog geen circulaire economie!

Voorzitter: Wim Dijkman (CLM)

Welkomstwoord door Wim Dijkman – voorzitter
Biomassa oogsten voor de biobased economy (voor energie, nieuwe materialen en chemicaliën) of laten liggen/terugbrengen ten behoeve van bodemvruchtbaarheid? Deze vraag staat centraal in deze sessie. Inzet van biomassa die economisch het meeste oplevert, betekent niet vanzelf dat dit ook hoogwaardig is vanuit duurzaamheidsperspectief. Er is nog weinig aandacht voor de ondergrondse waarde van biomassa bij de ontwikkeling van de biobased economy. Met deze sessie willen we ideeën meegeven aan het platform biomassa van het Initiatief Bewust bodemgebruik over wat hoogwaardige inzet van biomassa met behoud en verbetering van bodemkwaliteit concreet betekent. Na enkele korte introducties is er ruimte voor reflectie met de zaal op de rol van de bodem in de biobased economy.