Sessie 5.1 / 2017, Thema #05: , Knelpunten met stoffen

Het loodprobleem: saneren of gedrag aanleren?

Nienke van de Waal (GGD Rotterdam-Rijnmond)

DOWNLOAD PRESENTATIES

Lood komt door jarenlang menselijk handelen op veel plaatsen in de bodem als diffuse bodemverontreiniging voor. Kinderen krijgen tijdens het spelen deze vervuilde gronddeeltjes binnen. Uit recente analyses van het RIVM en de European Food Safety Authority blijkt dat lood, ook bij lagere gehalten, schadelijke effecten heeft op de gezondheid van jonge kinderen in de vorm van intelligentieverlies. Sinds de aanpassing van de GGD-advieswaarden zijn gemeenten, omgevingsdiensten en provincies bezig om beter zicht te krijgen op de omvang van de loodproblematiek en beleid te maken voor de aanpak van diffuse loodverontreiniging in de bodem. Omdat de interventiewaarde niet meer geldt als gezondheidskundige risicogrenswaarde, vraagt dit een andere aanpak dan gebruikelijk. Hoe minder blootstelling aan lood, hoe beter. Dit kan op verschillende manieren bereikt worden.

In deze sessie wordt met vier korte pitches het kader geschetst: het gezondheidsbelang en de risicocommunicatie, de maatschappelijke kosten-baten analyse, de gemeentelijke aanpak en de rol van de provincie. Vervolgens zullen we aan de hand van een of meer casussen uit de praktijk, de verschillende mogelijkheden van aanpak tegen elkaar afwegen. Het aanwezige publiek zal actief betrokken worden om inzichten en idee├źn uit te wisselen.

Met medewerking van:
  • Mohamed El Massoudi en
  • Manouk Los (gemeente Rotterdam)
  • Else Niesing (gemeente Zaanstad)
  • Carola Hegger (GGD Rotterdam- Rijnmond)
  • Martijn Mekkink (Tauw) en Robert Vergeer (CE Delft)
  • Michiel Eijndhoven (OD NZKG) en Carlo van den Berg (ARCADIS)