Sessie 4.5 / Thema #04: Bodemkwaliteitszorg

Hoezo, Bodemsanering van kostenprobleem naar batenkans?

Voorzitter: Han de Wit (Tauw)

Bodemverontreiniging is “een liability” waarvoor op de balans van een bedrijf vaak een omvangrijke voorziening voor genomen moet worden en die pas verdwijnt als het bodemprobleem volledig is opgelost. Het zou mooi zijn als we van de verplichting af kunnen komen en het probleem boekhoudkundig kunnen verplaatsen naar de operationele kant van de balans. Ofwel dat we jaarlijks een bepaald bedrag uitgeven om het probleem aan te pakken en de bodemkwaliteit daadwerkelijk te verbeteren. En dan het liefst beter én goedkoper. Vergelijk het met het huren van een huis, waar je als huurder zelf geen schuld aangaat om groot onderhoud te plegen, maar je huur betaalt zodat de verhuurder dit periodiek en slim aan kan pakken. En net als bij groot onderhoud werkt dat het beste als je dit samen met de buren doet. Gebiedsgericht, en dan niet alleen beperkt tot het grondwater, maar waarbij ook de bovengrond en de nieuwe verontreinigingen meegenomen worden.

Van kostenprobleem naar batenkans, een steeds meer gehoorde, maar abstracte uitspraak. Wat wordt er nou precies mee bedoeld? Wat is er anders, en waarom? Wat zijn dan concreet die kansen? En waar wordt het nu al toegepast? Met enkele “side kicks” van Jong SKB gaan we deze vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken belichten en uitdiepen, samen met diverse deskundigen vanuit het internationale bedrijfsleven, terreinbeheerders en de Landsadvocaat. Deskundigen vanuit aannemerij en adviesbureaus tonen aan dat deze aanpak ruimte biedt voor nieuwe extensieve en goedkopere concepten voor bronaanpak en grondsanering. Ofwel een bodemkwaliteitszorg voor de toekomst waarin de bodemkwaliteit wel gaat verbeteren en er niet alleen beheerd wordt.

Dit onderdeel is voorbereid door Bodem Breed Forum (BBF).

Een initiatief waarin bedrijven, gebiedsbeheerders, adviesbureaus en aannemers kennis en ervaring uitwisselen om Bodemkwaliteitszorg in de toekomst op een vernieuwende manier te blijven vorm geven.