Sessie 3.6 / Thema #03: Ruimte voor drinkwater en bodemenergie

Meten is denken te weten?

Voorzitter: Willem Havermans (MWH)

Meten is weten, of beter gezegd, meten is denken te weten want onder dit credo schuilt namelijk een grote mate van onzekerheid wanneer we kijken naar de kwaliteit van onze bodem en de vastgestelde aard en omvang van bodemverontreinigingen. De diversiteit van de bodem en de daarin aanwezige variabelen zijn daarbij meer dan eens reden geweest voor de grote verschillen tussen de geschatte omvang van een verontreiniging en de werkelijke aard van deze omvang die aan het licht komt tijdens de uitvoering van een bodemsanering. De keuze van boor- of peilbuislocaties, de onzekerheden bij monstername en analyse, de heterogeniteit van de bodem, de geohydrologie en tenslotte de interpretatie van de onderzoeksgegevens vormen bij elkaar een ruime bandbreedte waarbinnen een geval van bodemverontreiniging gedefinieerd wordt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de praktijk grote verschillen kunnen voorkomen tussen onderzoeksgegevens en behaalde of nog te behalen saneringsresultaten.

De ontwikkeling van nieuwe en innovatieve meetinstrumenten en onderzoeksmethoden om bodemverontreinigingen te kunnen karakteriseren blijft dan ook zeer fascinerend en verrassend. Online meetsensoren, vernieuwde toepassing van geofysische meetmethoden en innovaties op het gebied van sondeertechnieken laten zien dat we inmiddels beter kunnen meten en dus ook beter weten hoe de vork in de steel zit. Wordt daarmee nu de vraag beantwoord?

 • RemScan; innovatie in directe ‘on site’ metingen van koolwaterstoffen in de grond
  Robert-Jan Stuut (MWH)
 • Hydraulic Profiling Tool een slimme combinatie van meerdere sondeertechnieken
  Olaf Duizendstra (Fugro)
 • De e-nose; een directe ‘on site’ meting van (chloor)koolwaterstoffen in het grondwater
  Jaap de Rijk (MWH)
 • Waar zit de DNAPL?
  Martin Slooijer (BioSoil)
 • Visualisaties van bodemverontreinigingen met behulp van geo-elektrische meettechnieken
  Marc Rotmans (Texplor)
 • Onderzoek en saneringsaanpak voormalige stortplaats Kanaalpolder Philippine
  Arno Kooistra (Verhoeve Milieu en Water)