Sessie 5.2 / Thema #05: Grond en bouwgrondstoffen

Naar duurzaam (her)gebruik van bouwgrondstoffen

Voorzitter: Annelies de Graaf (Buro38)

In Nederland bestaat groot draagvlak voor hergebruik van grond en bouwstoffen. Mede dankzij het stelsel van kwaliteitsborging voor de milieumetingen in onze regelgeving. Maar zijn we daarmee klaar? Hoe zorgen we dat we duurzaam omgaan met bouwgrondstoffen, en bijdragen aan de circulaire economie? En wat is duurzaam in dit verband? Is hergebruik altijd beter dan winning van primaire grondstoffen? Hoe kun je bij uitvoering van projecten sturen op duurzaamheden, en welke gevolgen heeft dat voor opdrachtgevers en aannemers? En kunnen we in Nederland eigenlijk wel onze eigen koers varen? Of moeten we anticiperen op de Europese bouwproductenverordening, waar momenteel Europese normen voor milieumetingen en voor duurzaamheid gebruik van bouwgrondstoffen in voorbereiding zijn?

Neem kennis van de ontwikkelingen en discussieer mee over de Nederlandse koers voor duurzaam (her)gebruik van bouwgrondstoffen.