Sessie 6.2 / Thema #06: Opleiding, kennis en informatie

Netwerk voor behoud van kennis

Voorzitter: Ingrid van Reijsen (SKB)

De afgelopen decennia is in bodemland veel kennis ontwikkeld. Bij de verschillende programma’s zijn veel partijen en mensen betrokken geweest. Zij hebben met elkaar samengewerkt in heel veel projecten. De ervaringen en kennis zijn vastgelegd in documenten en op websites. Maar de vraag is nu hoe we er voor kunnen
zorgen dat de komende jaren die ontwikkelde kennis en ervaring effectief wordt ingezet, toegankelijk blijft en wordt bewaard. Publicaties, boeken en websites zijn mooie middelen, maar gaat het niet eigenlijk om wat er in de hoofden van mensen zit?

De kennis en ervaring van al die bodemprofessionals vorm het collectieve geheugen van onze sector. De komende periode zullen een aantal organisaties die kennisontwikkeling hebben gestimuleerd en gefaciliteerd ophouden te bestaan. Daarnaast zullen veel mensen uit het werkveld verdwijnen door krimp van de sector. Kortom, er ontstaat noodzaak om de borging van kennis in het netwerk te organiseren. De vraag die centraal staat in deze sessie is “Hoe houden we het collectieve geheugen fris en compleet”.

Nu is onze wereld niet uniek, wij kunnen weer leren van de successen en ook mislukkingen van anderen. Een mooi voorbeeld van een netwerk dat daar in is geslaagd is Railforum. Daarnaast zijn er aanverwante werkvelden die dezelfde problematiek kennen, zoals de civiele techniek. Hiervoor wordt nog een spreker benaderd.

  • Succesfactoren bij het opzetten van een professioneel netwerk
    Corina de Jongh (Railforum)