Sessie 5 / Thema #05: Toepassing van big-data, biogeotechnologie en saneringstechnieken

nieuwe toepassingen bestaande technieken

DOWNLOAD PRESENTATIES

Sessieleider: Arthur de Groof (SIKB)

Ook zo benieuwd naar hoe we ook zonder echte innovatie vooruit kunnen komen? Laat u in deze sessie verrassen door concrete resultaten van nieuwe toepassingen van bestaande technieken.

Zo is isotopenanalyse op zich bekend, maar hier ziet u hoe het ook te gebruiken is om de herkomst van een verontreiniging nauwkeurig vast te stellen. Ook is wel te bedenken dat je effectief gegevens kunt inwinnen door meerdere meettechnieken te combineren; in deze sessie een concreet voorbeeld hiervan. Op het gebied van sanering is er nu ook een bewezen casus in Nederland van effectieve fytoremediatie. En wetenschappelijke experimenten met het stimuleren van natuurlijke afbraak in WKO systemen bieden perspectief op toepassing in de praktijk.

 • Een essay over de ontwikkeling van nieuwe technieken
  Sytze Keuning (Bioclear)
 • Forensisch bodemonderzoek stelt de veroorzaker vast
  Robert-Jan Stuut (MWH)
 • Non-destructieve methoden voor afperking waterbodemverontreiniging
  Jochem Bloemendaal (Tauw)
 • Fytoremediatie als alternatief voor beheersing van grondwaterverontreinigingen
  Frank Volkering (Tauw)
 • Extra stimulatie van afbraak verontreinigingen bij WKO
  Johan Valstar (Deltares)