Sessie 5.3 / 2017, Thema #05: , Knelpunten met stoffen

Nieuwe verontreinigingen, de uitdaging voor een nieuwe generatie bodem – deskundigen

Martijn van Houten (Witteveen+Bos)

DOWNLOAD PRESENTATIES
In toenemende mate worden we ons bewust dat ‘opkomende stoffen’ ons drinkwater en onze leefomgeving beïnvloeden. Een bekend voorbeeld is het vrijkomen van PFOS als gevolg van een calamiteit met blusschuim in Noord-Holland. Ruim 10 jaar na dato heeft dit nog grote gevolgen voor ruimtelijke ontwikkelingen en het waterbeheer in de regio. Concreet betekent dit dat grondverzet problematisch en kostbaar is, grondwater gezuiverd moet worden en dat het onderhoud van watergangen veel weg heeft van een waterbodemsanering. Van een andere orde is de emissie en lozing van PFOA en GenX in Dordrecht. De uitstoot en lozing waren vergund. Met de mogelijke effecten hiervan was geen rekening gehouden. Dit leidde het afgelopen jaar tot maatschappelijke onrust. Grondwater en drinkwater zijn verontreinigd en bewoners hebben grote zorgen over de veiligheid van het drinkwater en over de gezondheidsrisico’s door het eten uit moestuinen of het zwemmen in oppervlaktewater. Deze stoffen zijn slechts een voorbeeld van de vermoedelijk duizenden stoffen waar we in ons werkveld niet standaard naar kijken. Wat doen de toekomstige bodemdeskundigen hier aan?
De politiek vraagt om een structurele aanpak in plaats van een incident-gestuurde aanpak. De maatschappelijke vraag is eenvoudiger: voorkom dat dit soort stoffen in ons milieu en in ons drinkwater komen!
  • Luchtdepositie van PFOA en GenX op de grond en grondwaterkwaliteit rondom Dordrecht
    Elisabeth van Bentum (ARCADIS)
  • Onderzoek naar de toeslagstoffen 1,4-dioxaan en 1,3-dioxolaan in het grondwater in Vlaanderen
    Roeland Van Muylder (Witteveen+Bos)
  • Het opstellen van een handelingskader voor PFAS – een roadmap voor alle nieuwe verontreinigingen
    Katja Buijs (TTE Consultants)