Sessie 1 / Thema #01: Kennisagenda en netwerken van de toekomst

ondergrond over de grens: over kennis en kansen voor samenwerking

DOWNLOAD PRESENTATIES

Sessieleider: Linda Maring (Deltares)

Sessie door: Dutch Soil Platform, INSPIRATION en de gemeente Rotterdam
Het internationale jaar van de bodem is hét moment om een uitstapje over de grens te maken. De ondergrond stopt niet bij de grenzen van Nederland, evenmin als de kennis, kaders en kansen die er zijn op het gebied van ondergrond. Binnen Europa vinden er diverse initiatieven, samenwerkingen en beleidsherzieningen plaats die raken aan bodem- en landgebruik. Dit leidt tot mogelijkheden voor nieuwe strategieën en instrumenten, samenwerking en kennisontwikkeling. In deze sessie bespreken we de veranderingen, wat die mogelijk betekenen en verkennen we de perspectieven voor beleid, kennisontwikkeling en Europese samenwerking.

  • Ontwikkelingen Europa
    Linda Maring (Deltares)
  • Kennisagenda’s in Nederland en Europa
    Sandra Boekhold (RIVM)
  • Met de ondergrond Europa in
    Ignace van Campenhout (gemeente Rotterdam)

Discussie
Wat willen we nu echt in Europa agenderen?
Kunnen we nog beter aansluiten bij Europa?
En hoe zijn gezamenlijke agenda’s en netwerken de oplossing?
En wegen de baten tegen de kosten op?