Sessie 3 / Thema #03: De toekomstbestendige stad

Ondergronds assetmanagement

Download de presentaties

Sessieleider: Karin de Haas (COB)

De ondergrond vormt letterlijk het fundament van onze maatschappij. Bovendien herbergt de ondergrond veel voorzieningen met een grote maatschappelijke en economische waarde, zoals kabels, leidingen en installaties. Voor energie en drinkwater is de ondergrond essentieel. Hoe gaan we slim om met al deze assets? Hoe beïnvloeden de systemen elkaar? Waar liggen kansen voor optimalisaties? Tijdens deze sessie zoemen we in op het perspectief van de probleemeigenaar. Wat zijn diens belangen en behoeftes? En hoe kunnen wij die belangen en behoeftes meewegen als we kijken naar het integrale systeem (de assets zelf, de bodem en het grondwatersysteem)?

Netbeheerder Alliander is verantwoordelijk voor grote delen van het energienet in Nederland. Het dagelijks beheer en onderhoud moet gecombineerd worden met de voorbereiding op de toekomst. Wat zijn de belangen van een netbeheerder en hoe weegt bodembeheer mee in haar belangen? Onderzoeksinstituut Deltares gelooft dat integraal assetmanagement alleen kan werken als je daar ook gezamenlijk, met alle partijen aan werkt en over praat. Zij werkt aan innovaties op het gebied van integraal assetmanagement en heeft een CoP opgericht om met de stakeholders van gedachten te wisselen. Hoe passen de ambities en behoeftes van een netbeheerder zoals Liander in die aanpak en waar ontstaat een babylonische spraakverwarring als je zoveel partijen om de tafel zet?

  • Strategisch assetmanagement als net-beheerder: bodembeheer is maar één aspect
    Zita van Aggelen-Veldkamp (Alliander)
  • Assetmanagement van de ondergrond: een integrale en duurzame manier voor ondergrondbeheer
    Henk Kruse en Maaike Blaauw (beiden Deltares)