Sessie 2.2 / 2017, Thema #02: , Omgevingswet, Bodem en Ondergrond

Praktijkervaringen, pilots en projecten in de regio

Linda Maring (Deltares)

DOWNLOAD PRESENTATIES
De Omgevingswet geeft een enorme impuls aan wat we in het bodemconvenant wilden bereiken: een omslag naar een integrale benadering van het bodem- en watersysteem, denkend vanuit maatschappelijke opgaven die raken aan de primaire levensbehoefte van de mens en de samenleving (o.a. voedsel, klimaat, water, energie, ruimte en grondstoffen). De VNG heeft daarnaast ook ambtelijk en bestuurlijk de ambitie uitgesproken dat in 2021 elke gemeente in haar omgevingsvisie heeft beschreven wat de bijdrage van bodem & ondergrond aan maatschappelijke opgaven kan zijn. Het moment daarvoor is om dat te doen bij het opstellen van de omgevingsvisie in het kader van de invoering en implementatie van de Omgevingswet. Er lopen momenteel diverse projecten en pilots vanuit het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ en vanuit het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond.

 • Ervaringen pilots omgevingsvisies (uit programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’)
  Brechtje van Boxmeer (RUIMTEVOLK)
 • Voorbeeld pilot omgevingsvisies Leiden
  Fred Goedbloed (gemeente Leiden)
 • De energietransitie in Gemeente Woerden: op naar de ambitie ‘CO2 neutraal in 2030’
  Olaf Terlouw (gemeente Woerden)
 • Robuust bodem- en watersysteem als drager van de Omgevingsvisies in het Rijk van Dommel en Aa
  Edith Rutten (gemeente Eindhoven)