Sessie 1.3 / 2017, Thema #01: , Landbouw, de rol van de bodem

Rol van de bodem in toekomstbestendige landbouw

Marlea Wagelmans (Bioclear Earth)

DOWNLOAD PRESENTATIES
De landbouw bezet in Nederland tweederde van het landoppervlak. Wereldwijd staat de Nederlandse landbouwsector bekend om zijn efficiëntie. Voor duurzame gewasproductie is een vitale bodem van belang. Bodemleven, nutriënten, structuur en vochtbalans zijn belangrijke parameters die een rol spelen in de vitaliteit van de bodem. Die vitaliteit staat onder druk door vergaande mechanisatie en door jarenlang gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. En dat is te merken bij bijvoorbeeld extreme regenval. Het water kan dan niet meer weg met schade aan de gewassen tot gevolg. In de toekomst wordt verwacht dat extreme neerslag steeds vaker voor gaat komen. De druk op het landbouwsysteem wordt ook steeds groter door de toenemende vraag naar voedsel. De huidige manier van landbouw is niet toekomstbestendig. Maar hoe moet het dan wel? Welke stappen kunnen we zetten?

In deze sessie gaan we via het belonen van boeren op resultaten voor biodiversiteit, naar hoe de bodembiologie een sleutel kan zijn tot het creëren van economische waarde voor de agrarische sector. Vervolgens duiken we in de wereld van biologische bodem- en plantverbeteraars. Daarna gaan we met het publiek in de zaal kijken waar de kansen liggen en wat er nog nodig is om deze kansen verder te brengen.

  • Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij meetlat voor belonen van boeren voor resultaten op biodiversiteit
    Jacomijn Pluimers (Wereld Natuur Fonds)
  • Bodembiologie – sleutel voor landbouw van de toekomst
    Emiel Elferink (Van Hall Larenstein) en Sven Stielstra (Bioclear earth)
  • Biologische bodem- en plantverbeteraars feiten en fabels
    Judith van de Mortel (HAS Hogeschool)