Sessie 2 / Thema #02: Sturingsinstrumenten voor de ondergrondse ruimte

ruimte voor drinkwater in de Structuurvisie Ondergrond

Sessieleider: Joke van Wensem (TCB)

Het Rijk werkt samen met decentrale overheden aan de Structuurvisie voor de Ondergrond. Deze moet helpen bij een duurzaam en efficiënt gebruik van de ondergrond, waarbij benutten en beschermen in balans zijn. De Structuurvisie geeft het ruimtelijk afwegingskader voor ondergrondse activiteiten van nationaal belang. Het gebruik van grondwater voor de productie van drinkwater is zo’n activiteit. Deze sessie informeert u over de Structuurvisie Ondergrond, belicht waarom reservering van grondwaterreserves voor de drinkwatervoorziening nodig kan zijn en hoe de drinkwatervoorziening een plek krijgt in de Structuurvisie. Ook hoort u hoe provincies op basis van de discussie rond STRONG afwegingen maken in het provinciale beleid. Aan de hand van twee praktijk voorbeelden gaan we in dialoog met elkaar over vragen als: hoe verhoudt het landelijke beleid zich tot lokale afwegingen rondom de drinkwatervoorziening en andere gebruiksfuncties?

Waar lopen we tegenaan en wat kunnen we hiervan leren? Er is veel ruimte voor discussie over de bevindingen.

 • Drinkwater bij afweging van belangen in de Structuurvisie Ondergrond
  Juliaan Prast (ministerie IenM)
 • Voldoende grondwater voor de drinkwatervoorziening?
  Monique van der Aa (RIVM)

 
Dialoog aan de hand van twee praktijkvoorbeelden:

 • Provinciaal Milieu- en Waterplan van Noord-Brabant
  Sjoerd Sibbing (provincie Noord-Brabant)
 • Waterland Wierden: over de gedeeltelijke verplaatsing van een bedreigde drink-waterwinning
  Bert Groenhof (provincie Overijssel)