Sessie 7.3 / 2017, Thema #07: , Bodem en Circulaire Economie

Slib en bagger naar een hogere trede in onze circulaire economie

Ruud van Uffelen (Royal HaskoningDHV)

Jaarlijks verplaatsen we in dit land ongeveer 50 miljoen m3 grond [MWH, 2014]. Van dat totaal komt 6 à 8 miljoen m3 grond uit het water, dat noemen we dan slib of bagger. Vroeger werd een deel van dat slib gestort en na enige tijd kreeg dat een nuttige toepassing. Tegenwoordig wordt slib over het algemeen direct ’toegepast’. In de afgelopen jaren is daar veel ervaring mee opgedaan. We stellen vast dat het zo nuttig en hoogwaardig mogelijk toepassen van slib niet altijd eenvoudig is. Hier spelen kosten en transportafstanden een belangrijke rol. Ook het Besluit bodemkwaliteit waarin alle toepassingen gelijkwaardig zijn, draagt daar niet aan bij. Wordt slib weer een gewaardeerde grondstof van algemeen belang zoals dat vroeger was na de jaarlijkse overstroming van de Rijn en IJssel voor de tijd van de dijken? In deze sessie praten we over de ervaringen en mogelijkheden om het toepassen van slib op een hoger plan te krijgen.
  • Duurzame ophoging van het landelijk gebied door aanleg van weilanddepots
    Thomas Nusselein (K3Delta)
  • Innovatieprogramma Nuttig Toepassen Slib (NTS)
    Wim Sterk (RWS Bodem+)
  • Menukaart voor landbouwkundig toepassen van slib/baggerstromen
    Rob Dijcker (Witteveen+Bos), Laura van Schöll (NMI)