Sessie 3.5 / Thema #03: Ruimte voor drinkwater en bodemenergie

Snelle in-situ technieken bieden oplossing

Voorzitter: Bas Verbeek (Groundwater Technology)

De markt voor bodemsaneringen staat onder druk. Saneringsaannemers doen er alles aan om zo slim en kostenefficiƫnt mogelijk uit te voeren. Tevens zijn de locaties die aangepakt moeten worden complex en zijn meerdere partijen betrokken bij de herontwikkeling van deze locaties. Het samenspel van opdrachtgever, bevoegd gezag en verschillende aannemers op het werk is van groot belang voor het slagen van dergelijke projecten en over het algemeen heeft men weinig tijd. De snelheid van de in-situ sanering is daarom erg belangrijk. Dit stimuleert saneringsaannemers om te innoveren. Zij optimaliseren bestaande saneringstechnieken en implementeren nieuwe methodes. Deze sessie gaat in op de verschillende aspecten die nodig zijn voor het slagen van een sanering, waarbij de verschillende vernieuwende technieken en resultaten van de sanering centraal staan.

  • Onder druk wordt alles vloeibaar
    Gerard Borggreve (NTP), Adri Nipshagen (Bioclear) en Luuk Wallinga (RUD Drenthe)
  • Zware metalen binnen 3 maanden overwonnen
    Frank Pels (HMVT) en Johan van Leeuwen (SBNS)
  • BioSpeed concept om de saneringsduur te verkorten
    Jan van den Boogaart (BioSoil)