Sessie 4.1 / 2017, Thema #04: , Bodem en ondergrond in de stad

Stadscafé Bodemdaling

Tommy Bolleboom (Bodemplus)

Bodemdaling in stedelijk gebied is zeer actueel. Men is zich steeds meer bewust dat bodemdaling in toenemende mate grote uitdagingen en kosten met zich meebrengt. Beperken van bodemdaling is een uitdaging op het gebied van waterbeheer, ruimtelijke ordening, funderingen, cultureel erfgoed, infrastructuur en governance. Een uitdaging die zeer veel vragen oproept en daarmee kennis vraagt van de werking van het bodem-, riool- en (grond) watersysteem en op het vlak van economie en governance. Een uitdaging die integraal onderdeel vormt van de omgevingsvisies bij Rijk, provincies en gemeenten. Een groeiend aantal partijen die zijn aangesloten bij het kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling (KWB) zijn sinds 2016 aan het werk om op een structurele en programmatische wijze kennis te verbinden, te versterken en te ontwikkelen. Na een succesvolle kennisexpeditie aan de vooravond van ‘Heel Holland Zakt 2’ op 9 november, wordt vandaag de uitdaging aangegaan om met aanwezigen vanuit diverse invalshoeken actief kennis te gaan delen tussen steden waar momenteel veel kennis wordt ontwikkeld en steden die hier de vruchten van kunnen plukken. Dit café biedt voor velen ook goed gezelschap om kennis(sen) te maken en zelf beeld te vormen van de aanpak. Doe mee !
Met medewerking van:
  • Robert van Cleef en Pui Mee Cha (Kennisprogramma KWB)
  • Saskia Hommes, Frans van de Ven en Maaike Blauw (Deltares)
  • Jeroen Mekenkamp (Platform Slappe Bodem)
  • Arianne Fijan (gemeente Gouda)
  • Welmoed Visser (gemeente Woerden)
  • Jan Strijker (provincie Zuid-Holland) en
  • Jan Frank Mars (RWS Bodem+)
  • Jeroen Ponten (Waternet)
  • Ronnie Hekkenberg (gemeente Zaanstad