Sessie 1.4 / Thema #01: Duurzaam gebruik

STRONG, een afweging waard!

Voorzitter: Justine Oomes

Welkomstwoord door Justine Oomes (voorzitter)
In het programma STRONG wordt gewerkt aan beleid voor duurzaam en efficiënt gebruik van de ondergrond; de afwegingssystematiek en de Structuurvisie Ondergrond.

Wilt u weten hoe ‘Den Haag’ belangen rond gaswinning en drinkwatervoorziening afweegt? Hoe schaliegas past in de Structuurvisie Ondergrond? Welke afwegingen worden gemaakt bij het opstellen van de planMER Schaliegas? Waar de provincie Groningen het zwaartepunt in afwegingen legt? En met welke prachtige filmbeelden het belang van de ondergrond in beeld wordt gebracht?

In deze sessie ziet u een nieuwe korte film van Wim Kooper over het belang van de ondergrond, neemt u kennis van de afwegingssystematiek, de laatste stand van zaken van de Structuurvisie Ondergrond en de Structuurvisie Schaliegas en hoort u welke belangen in Groningen zwaar wegen.