Sessie 4.6 / Thema #04: Bodemkwaliteitszorg

This is the end…

Voorzitter: Henri Schouten (ABdK), Bruno van Dunné en Jan Fokkens (SBNS)

Komende periode ronden SBNS en ABdK hun werkzaamheden af. Wat hebben de inspanningen opgeleverd? Tijd voor reflectie. In deze sessie nemen de sprekers Henri Schouten (ABdK), Bruno van Dunné (SBNS) en Jan Fokkens (SBNS) u mee in de opgave en de afronding van beide projectbureaus. Centraal staan daarbij de volgende vragen:

• Wat was de startsituatie?
• Hoe zijn de opgaven aangepakt?
• Welke keuzes zijn gemaakt en waarom?
• Wat laten we achter en aan wie?

In het eerste deeI van de sessie zullen Jan Fokkens en Henri Schouten in een duo presentatie in gaan op deze vragen en de verschillen in aanpak van beide organisaties belichten. Bruno van Dunné zal vanuit de SBNS het bestuurlijk krachtenveld schetsen. In het tweede deel zullen zij met u in gesprek gaan over de vraag welke lessen zijn geleerd. Natuurlijk hebben zij daarover hun eigen ideeën, maar zij horen graag uw visie. Beide projecten hebben een forse maatschappelijke inspanning gevraagd. Zijn de resultaten daar ook naar?

In dit deel van de sessie zal ook aan betrokkenen van het eerste uur worden gevraagd hoe zij naar de resultaten kijken. Passen die bij de doelstellingen en de verwachtingen van toen? Wat had anders gekund?