Sessie 1.1 / Thema #01: Duurzaam gebruik

Van bodemvisie naar uitvoering

Voorzitter: Henk Werksma (H2Ruimte)

In deze sessie gaat het niet om de ‘visie op de ondergrond’ van gemeente/provincie x, y of z. In deze sessie gaat het wel over hoe er ‘handen en voeten’ wordt gegeven aan een samenhangende bijdrage vanuit de ondergrond aan ruimtelijk planvorming en gebiedsontwikkeling. Geen papier maar de praktijk! Daarbij wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: hoe benut ik de economische en energiewaarde van de ondergrond? Hoe borg ik de belangen van de ondergrond in de Nota van Uitgangspunten voor een bestemmingsplan? Hoe pas ik mijn ondergrondvisie toe bij de aanleg van een provinciale weg? Welke praktijkervaringen heeft de provincie opgedaan in 5 jaar implementatie van de ondergrond? Maar vooraf de film ‘Ondergrondvisie Dordrecht, denken zonder maaiveld’. Deze film biedt een blik in de ondergrondvisie van Dordrecht en de eerste ervaringen daarmee. De film is ook illustratief voor andere trajecten waarin visies op de ondergrond zijn opgesteld.

De ervaringen en inzichten passeren de revue: niet in vorm van presentaties maar in verhelderende Pecha Kucha pitches (20 sheets die precies 20 seconden te zien zijn) die voor snelheid, dynamiek en inspiratie zorgen. Na de pitches is er ruim gelegenheid om met elkaar door te spreken over inzichten en ervaringen over de integratie van de ondergrond in planvorming en projecten.

Met vier Pecha Kucha pitches: