Sessie 6.3 / 2017, Thema #06: , Bodembeleid in de praktijk

Welke kansen biedt de Omgevingswet aan toezicht en handhaving

Annemiek Tubbing en Ans van Wijk (Odin Kennismangement)

DOWNLOAD PRESENTATIES
De Omgevingswet komt eraan. Een mega-wetgevingsoperatie die de gehele fysieke omgeving beoogt te reguleren. Er wordt gesproken over een stelselherziening. En dat heeft grote gevolgen voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering ervan. De Omgevingswet reguleert steeds minder aan de voorkant – via gedetailleerde regels in de vorm van algemene regels, vergunningen en meldingen – en gaat uit van vertrouwen in bedrijven en burgers. Van hen wordt verwacht dat men de regels gaat naleven. Hoe ga je als toezichthouder/handhaver om met deze nieuwe relatie tussen overheid, bedrijf en burger? Welke rollen en taken horen daarbij? Welke instrumenten blijven er over om te kunnen handhaven? Wat gebeurt er als er iets mis gaat?

 

In deze deelsessie zullen we samen met jullie ervaringen delen die richting geven aan bovengenoemde vragen.

 

  • Voorlopige resultaten van inventarisatie van de behoeften van T&H Ow
   Marco Rams (RWS – Programma Aan de slag met de Omgevingswet)
  • Vertrouwen, hoe organiseer je dat?
   Rik de Visser (MWH now part of Stantec)
  • Toezicht in de toekomst, nu toegepast: Leefbaarheid in een probleemwijk
   Aaldrik Hulshof (RUD Utrecht
Afsluitend:
Paneldiscussie met de drie sprekers,