Sessie 5 / Thema #05: Toepassing van big-data, biogeotechnologie en saneringstechnieken

workshop Big Data

Sessieleider: Rik de Visser (MWH)

We dromen en discussiëren over toepassingsmogelijkheden en dilemma’s van Big Data op het gebied van bodemkwaliteit.

We zien twee onderwerpen:

  • ‘Meer voor minder’: In welke mate stelt de analyse van de Big Data ons in staat om betrouwbaarheid en kwaliteit van de uit-komsten te verbeteren en het aantal (kostbare) bodemonderzoeken te verminderen?
  • In hoeverre past de analyse van Big Data in het huidige stelsel van regelgeving, protocollen en richtlijnen?

 
Met netbeheerders en hun aannemers is een innovatieve aanpak voor bodemonderzoek bij graafwerk bedacht. De onlangs ontwikkelde landelijke Bodemrisicokaart (BRK) zorgt voor versnelling, kostenbesparing en laagdrempelige, mobiele informatieverstrekking. Veldwerkers krijgen informatie op hoofdlijnen (‘hoe kan ik hier veilig te graven?’), projectvoorbereiders kunnen in hun ontwerp rekening houden met de bodemkwaliteit en veiligheidsexperts krijgen gedetailleerde informatie over de bodemgesteldheid en de risico’s. Deze innovatie komt niet alleen met een oplossing voor bestaande uitdagingen waarmee we werden geconfronteerd. Innovatieve oplossingen voor bestaande problemen, brengen vaak meer. Hoewel op maat ontwikkeld voor een specifiek doel en bestaande problemen, komen met de nieuwe kaart nieuwe mogelijkheden. Met de diverse doelgroepen willen we op Bodem Breed discussiëren over de nieuwe inzichten en dilemma’s van Big Data. In een uitgewerkte casus tonen we het beeld dat ontstaat van de bodemkwaliteit in een afgebakend onderzoeksgebied. We bespreken de hoofdlijnen van de analyse, tonen de resultaten en bespreken de onzekerheden en risico’s. We willen de workshop vormgeven in een coproductie met de partijen die ook een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de digitale risicokaart bodem.

Sprekers zijn:

  • Jan Klein Kranenburg (RWS Bodem+)
  • Jan Smit (Geodan van den Berg)

 
Op elk van deze presentaties volgt een korte discussie waarin we toewerken naar een gezamenlijke conclusie in de vorm van een specifieke onderzoeksvraag, een ontwikkelopgave of een droombeeld.