De wereld draait… om de bodem

Bodem Breed is het jaarlijkse bodemcongres voor én door bodemprofessionals. Heerlijk om twee dagen gezellig met gelijkgestemden en vaak oude bekenden te praten over problemen en oplossingen in het bodemwerkveld. Vrijwel alle presentaties hebben betrekking op een duurzaam gebruik van bodem én ondergrond. De rol van de bodem wordt vaak alleen gezien door professionals die al werkzaam zijn met, in en op de bodem. Hoe komt het toch dat de bodem in veel andere disciplines verwaarloosd wordt?

Ik verbaas mij hier vaak over. Hoe kan het dat de bodem waar wij elke dag op lopen, waar ons huis op staat en ons voedsel op wordt verbouwd, waar ons drinkwater en ondergrondse infra zich bevindt, niet top prioriteit is? De cruciale vraagstukken wereldwijd zijn er toch met name op gericht hoe toenemende schaarste aan voedsel, schoon water en energie wordt opgelost; allemaal thema’s die rechtstreeks verbonden zijn met het functioneren van de bodem. De bodem zorgt voor gas, olie en de bodem wordt steeds vaker gebruikt voor opslag en winning van duurzame energie. De bodem speelt een belangrijke rol in diverse kringlopen, het zuivert en slaat water op, het zorgt voor buffering van CO2, voedingsstoffen en heeft natuurlijk zijn invloed op de kwaliteit van voedsel en natuur.

In beleidsvoerend Nederland wordt het belang van de bodem inmiddels erkent: de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) houdt expliciet rekening met de verschillende belangen en functies (infrastructuur, grondwaterwinning, energie) van de ondergrond. De Omgevingswet combineert de Wet bodembescherming met onder andere de Waterwet. In het Deltaprogramma wordt via bodembeheer actief gewerkt aan de klimaatbestendigheid van de landbouw. Ook het bedrijfsleven laat zijn verantwoordelijkheid zien. Nederlandse bedrijven nemen vaker hun verantwoordelijkheid door schade te herstellen of het debat aan te gaan, bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven die de laatste tijd in het nieuws zijn om aandacht te vragen voor de drinkwaterbronnen die moeten sluiten door verontreiniging van het grondwater. Daarnaast wordt natuurlijk ook het onderwijs betrokken (zie initiatief jong STRONG) bij de toekomstige bodemontwikkelingen.

Door deze initiatieven en het internationale Jaar van de Bodem in het vooruitzicht, verwachten we dat deze ontwikkeling zich doorzet. De Nederlandse publieke en private partijen zien op het grensvlak met de bodem kansen en benutten deze meer en meer. We kijken daarom met vertrouwen uit naar de toekomst waar bodem onderdeel wordt van verschillende werkvelden. Pas dan kunnen we komen tot een gezamenlijke inzet waarin bodem vanzelfsprekend onderdeel uitmaakt van de oplossingen voor de wereldwijde energie-, water- en voedselproblematiek. Wat ons betreft heeft namelijk het bodemwerkveld naast de Nederlandse waterkennis ook genoeg potentie om internationaal van betekenis te zijn. Kortom, de wereld draait… om de bodem☺

Een fijn Bodem Breed en tot 2015, het internationale Jaar van de Bodem!

Saskia van Miltenburg (MWH)

Met dank aan:

  • Corinne Koot (Witteveen+Bos)
  • Meinie Naus (Tauw)
  • Gerard Ros (NMI)
    Samen het Jong SKB bestuur vormend