Sessie 1.5 / Thema #01: Duurzaam gebruik

Lessen uit de praktijk: verbinden boven- en ondergrond

Voorzitter: Geiske Bouma (SKB)

Welkomstwoord door Geiske Bouma – voorzitter
Verbinden van boven- en ondergrond is nog steeds een uitdaging. We zien in de praktijk verschillende pogingen om dit te realiseren. Daarbij gaat het om zoeken van verbindingen naar bijvoorbeeld actuele ontwikkelingen, economische ontwikkeling, toekomstige planvorming. Lukt het dan ook om dat voor elkaar te krijgen? En hoe pak je dat dan aan.

Deze sessie laat een aantal resultaten zien op verschillende schaalniveaus: lokaal en regionaal. De sprekers in de sessie zullen vanuit hun praktijk illustreren hoe zij dit concreet hebben opgepakt. Drie voorbeelden, uit Rotterdam, Arnhem en de Drechtsteden, passeren de revue. We gaan specifiek in op de lessen die hier uit te halen zijn en waar u in uw praktijk meteen mee aan de slag kunt.

Daarbij vragen we in het tweede deel van de sessie een actieve bijdrage van alle deelnemers, breng ook uw praktijk en ervaringen in. We zullen aan de hand van drie stellingen in groepjes verder discussiëren over de lessen, hobbels, tips & trics. Uiteindelijk willen we in deze sessie graag handvatten delen en ophalen die je in de praktijk kunt benutten om boven- en ondergrond
met elkaar te verbinden.