Sessie 2.4 / Thema #02: De gezonde bodem

Masterclass Engineering met Ecologie: toepassingen in de Civiele Techniek en de Geotechniek

Voorzitter: Timo Heimovaara (TU Delft)

Modern bodemkwaliteitsbeheer is voor een groot deel gebaseerd op het benutten van natuurlijke processen in de bodem: een zeer nuttige toepassing van engineering met ecologie. Een aantal onderzoeksgroepen aan diverse universiteiten in Nederland zijn bezig om deze inzichten in ecologische engineering verder uit te bouwen naar andere toepassingsgebieden binnen de civiele techniek en de geotechniek. Het doel van deze masterclass is om de meest recente resultaten van dit onderzoek te presenteren. Op basis van deze resultaten willen we samen met de aanwezigen een toekomstverkenning doen waarbij toepassing van dergelijke inzichten voorop staat. Wij gaan resultaten presenteren van projecten gericht op het ontwikkelen van biologisch cement, biobeton, biogrout, biologische corrosiebescherming, reduceren van het emissie potentieel van stortlichamen en andere toepassingen.

Onder leiding van:
Timo Heimovaara (TU Delft) en met medewerking van Tim Grotenhuis (Wageningen UR), Boris Jansen (UvA), Henk Jonkers (TU Delft), Leon van Paassen (TU Delft) en een aantal jonge onderzoekers.