Sessie 5.2 / 2017, Thema #05: , Knelpunten met stoffen

Onderzoek naar asbest, weet waar je naar zoekt

Alex Koenders (Koenders & Partners)

Asbest is een vervelende stof en niet alleen als risico voor de mens bij inademing van asbest vezels. Een hoogleraar van een universiteit zei onlangs nog dat ‘we moeten normaal doen over asbest en dat die stof helemaal niet zo gevaarlijk als de overheid beweert’. Andere wetenschappers beweren echter het tegendeel. Bij het doen van bodemonderzoek speelt een vergelijkbare discussie. Diverse partijen zijn van mening dat je bij het vinden van puin de bodem niet per definitie verdacht is op asbest. Maar we weten eigenlijk nog steeds niet goed wanneer we bij bodemonderzoek ook naar asbest moeten kijken. We hebben daar wel een NEN voor maar die leidt volgens sommigen tot onnodig veel asbestonderzoek. Diverse partijen hebben zich daarom verenigd om (dit mede naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State) eens goed onderzoek te doen naar de relatie tussen het voorkomen van puin in de bodem en het oordeel of daarmee de bodem automatisch asbestverdacht is. Maar er zijn natuurlijk meer aanleidingen om op asbest te onderzoeken. De vraag is of je met goed vooronderzoek aan kunt tonen dat er geen of juist wel (zonder voorkomen van puin) aanleiding is om de bodem als asbest verdacht te bestempelen. De vraag is ook of je met grootschalig vooronderzoek op basis van activiteiten in het verleden betrouwbare asbestkansenkaarten kunt maken waarmee je een uitspraak kunt doen of een locatie asbestverdacht is.
In deze sessie komen al deze aspecten aan de orde en is er volop ruimte voor discussie.
  • De relatie tussen puin en asbest
    Marcel Cassee (RWS Bodem+)
  • Veilig omgaan met asbest: de Rotterdamse aanpak
    Desiree Gotink (gemeente Rotterdam)
  • Historisch Onderzoek Waalhavengebied: nieuw inzicht in asbest in bodem
    Teun Nijenkamp (Tauw)