Sessie 4.2 / 2017, Thema #04: , Bodem en ondergrond in de stad

Zichtbare ondergrond

Lidwien Besselink (Triple Bridge, namens COB)

Hoe maak je de waarde van de ondoorgrondelijke en onzichtbare ondergrond toch zichtbaar? En hoe geef je dit een duurzame plek in ontwerp- en ontwikkelingsprocessen? Dat is de vraag waar verschillende partijen in de praktijk druk mee bezig zijn. In deze sessie worden verschillende inzichten, benaderingen en instrumenten gepresenteerd om de waarde van de ondergrond zichtbaar te maken en zo mee te kunnen nemen in ruimtelijke planprocessen en besluitvormingstrajecten. Hoe werken deze benaderingen en instrumenten in de praktijk, o.a. binnen de gemeente Rotterdam? Wat kunnen we leren van gerealiseerde ondergrondse projecten, tot welke maatschappelijke en economische waarden hebben deze geleid? Welke doorontwikkelingen zijn nodig?
We geven 4 inspirerende pitches, waarin onze verschillende aanpak en onze praktijkervaringen en opgehaalde kennis worden gedeeld.
We gaan aansluitend met u in discussie.
  • De SUB-URBAN Toolbox: Ondergrondspecialisten en urban planners samen aan de slag
    Ignace van Campenhout (gemeente Rotterdam)
  • De Ondergrond inzichtelijk: 3D Visualisaties in de ondergrond
    Jeroen Vuijk (gemeente Rotterdam)
  • Architectonische representatie van de ondergrond in planningsdocumenten
    Fransje Hooimeijer (TU Delft)