Presentaties Kennistheater

Presentaties Kennistheater
Dinsdag

 • Duurzame bodemkwaliteitszorg en Surfing across the Globe (Hans Slenders/ Arcadis)
 • Nazorg – een bezinning op de duurzaamheid van het beleid
  Het bodemsaneringsbeleid is sinds 1995 steeds verder verruimd. De voorraad nazorglocaties neemt toe. Dit vergt over all steeds meer inspanning van de gezamenlijke opdrachtgevers en van de toezichthouders. Is preventie en terugdringing van de hoeveelheid nazorglocaties wenselijk, vanuit milieu-oogpunt? En vanuit oogpunt van overheidscapaciteit?
  In deze sessie mag u het zeggen! (Paul de Reus/ Polder)
 • Soilmerge (Gijs van Waning/ Ingensche Waarden)
  Mengen, binden, bergen en borgen
  Soilmerge is een revolutionair duurzame methode die AEC-AVI-bodemas en baggerspecie mengt, bindt én veilig bergt. Het is een methode die het gehele aanbod bodemas kan verwerken. Daarnaast is het  economisch voordeliger en, in vergelijk met de bestaande methodes, het beste voor het milieu. Meer informatie: www.innosoil.com
 • Bodemvruchtbaarheid in een veranderende wereld (Christy van Beek/ WUR-Alterra)

 

Woensdag