Beschikbare presentaties Bodem Breed 2016


 1. Grip op ecologische risico’s met de Ecologische Kosten-Baten Analyse Aukje Beerens (ARCADIS)
 2. Beoogde nieuwe beoordeling van grond en baggerspecie in de nieuwe Omgevingswet Tommy Bolleboom (RWS Bodem+)
 3. Bodem Informatie Delen tussen Overheid en Netbeheerders (BIDON) Ruud Boot (BIDON)
 4. Aanvullingsbesluit bodem, algemene regels voor activiteiten in de bodem Marcel Cassee (RWS Bodem+)
 5. Ervaringen met Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Het Gooi Carl Denneman en Petra van der Meer (beiden provincie Noord-Holland)
 6. Aanvullingsbesluit bodem, Normen en decentraal maatwerk Michiel Gadella (RWS Bodem+)
 7. Bodem in de Omgevingswet Martin van Gelderen (ministerie IenM)
 8. Gebruikerservaring: Marloes Gout (Groen Gout, gemeente Rotterdam)
 9. Intelligent gebruik ondergrond verbeteren ruimtelijke kwaliteit Fransje Hooimeijer (TUDelft)
 10. Van historische verontreiniging in de stad naar diffuse verontreinigingen in het landelijk gebied Alfred Huinder (provincie Groningen)
 11. Netwerkvorming 3D-ordening Werncke Husslage (provincie Zuid-Holland)
 12. Wie doet wat, nu en in de toekomst? Douwe Jonkers (ministerie IenM)
 13. STRONG Douwe Jonkers (ministerie IenM)
 14. Het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) en het Informatiehuis Bodem en Ondergrond Jan Klein Kranenburg (RWS Bodem+)
 15. Introductie overzicht beleidswijzigingen Jennifer van Kolck (ARCADIS)
 16. Vernieuwde bodemvizier wijst de weg naar het juiste instrument Thom Maas (RWS Bodem+)
 17. Systeemverkenning Ruimte en Ondergrond verbindt stedenbouwkundig ontwerp met wateroverlast – Instrument: Linda Maring (Deltares)
 18. Sessie: Plannen met de ondergrond op zoek naar het juiste instrument Linda Maring (Deltares)
 19. Asset management ondergrond Joost Martens (gemeente Rotterdam)
 20. Het nieuwe werken: lood diffuus als kans! Mohamed el Massoudi (Gemeente Rotterdam)
 21. De Omgevingswet – Van Wbb naar Ow Auke Oostra (ministerie IenM)
 22. Aanvullingsbesluit bodem, beheer van het grondwater Marieke Prins (RWS Bodem+)
 23. Convenant Bodem en Kaderrichtlijn Water liggen niet zo ver uit elkaar Peter Ramakers (provincie Noord-Brabant)
 24. De succesfactoren voor de herziening en afbouw van IBC locaties aan de hand van praktijkcases, verzorgd door de combinatie van projectleiders namens de probleemhebbers (veelal gemeenten) in combinatie met de ‘markt’ uit de werkgroep herziening IBC locaties Bodembreedforum: Marcel Rozing (Afvalzorg)
 25. Basisregistratie Ondergrond BRO: Marcel Reuvers (programmabureau BRO)
 26. Gebruikerservaring: Sjoerd Sibbing (provincie Noord Brabant)
 27. Afwegingskader deelname bedrijven aan GGB Bart Vis en Charlie van der Star (beiden Norton Rose Fulbright)
 28. Springstaarten vertellen hoe het zit met ecologische risico’s Marlea Wagelmans (Bioclear)
 29. De pap wordt gestort in het aanvullingsbesluit Bodem Dik Welkers (ministerie IenM)
 30. Nieuwe publicatie CROW 132 / 307, werken in en met verontreinigde grond en grondwater Daan van Wieringen (Tauw)